Evaldas Lapėnas - Visatos Sprogimas

Modernioji fizika mums sako, kad Visata atsirado iš milžiniško sprogimo, įvykusio maždaug prieš 13,8 mlrd. metų. Visatos sprogimas – tai Visatos evoliucija iš būsenos, kai ji buvo mažesnė už atomą. Vienas akinamas impulsas – ta neapsakomai greita ir visa apimanti šlovės akimirka – ir singuliarusis taškas tapo dangiško dydžio nesuvokiama erdve. Tas sprogimas sukėlė materijos plėtimąsi, matomą dabar. Pavyzdžiui, galaktikos – tai debesys, kuriuos sudaro šimtai milijardų žvaigždžių, kurios tolsta vienos nuo kitų, pradinio sprogimo jėgos stumiamos. Kol Didžiojo sprogimo teorija nėra galutinai įrodyta, kiekvienas iš mūsų gali jai pritarti arba ją atmesti. Bet kuriuo atveju, pasiruoškite – dideliam Visatos sprogimui IV Vilniaus šviesų festivalyje.