Agnė Kišonaitė - Viršūnės

Instaliacija „Viršūnės“ simbolizuoja nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) istoriją per finansines priemones bei verslams suteiktą finansavimą. Instaliacijoje vaizduojamas valstybės ir mokesčių mokėtojų lėšomis vykdomų investicijų mastas, tarpusavio priklausomybė ir įtaka šalies verslams, ekonomikai bei Lietuvai. Instaliacija atspindi 20 INVEGOS metų: kiekvieni įmonės veiklos metai atvaizduojami kalnų linija, kalnų viršūnės simbolizuoja tais metais taikyto finansavimo mastą, o metaliniai augalai su veidrodėlių viršūnėmis – finansavimą gavusius verslus.
Instaliaciją „Viršūnės“ šalies verslams, klientams, partneriams ir visiems žmonėms dovanoja INVEGA, kaip padėką už ilgametį bendradarbiavimą ir pasitikėjimą.