Claudia Reh – Interference

Šiame šviesos projekte interferencija reiškia superpozicijas – skirtingų elementų, objektų, spalvų, piešinių ir veiksmų sąveiką, atsirandančią šviesos ir šešėlio, projekcijos, skirtingų skaidrių, padidinimų ir poliarizacijų sąveikoje. Toks miestas kaip Vilnius, kurio socialinė struktūra visiškai pasikeitė nuo 1900 m., šiandien taip pat yra socialinių pokyčių centras, kultūrinės trinties sritis bei visada besikeičiantis, kosmopolitiškas. Manau, kad didžiausias iššūkis yra panaudoti praeities lobius ir dabarties idėjas kuriant naujus jaudinančius ir permainingus kultūros ir socialinės sąveikos lygmenis. Šviesos instaliacija šią temą nagrinėja meniškai ir abstrakčiai. Projekcija atliekama analogiškai su itin aukšto lygio aukštai esančiais projektoriais. Individualūs vaizdai ir perdangos yra kuriami rankomis, o vietoje surenkami tik kaip meno kūriniai, kurie dengia pastatą kaip antra oda. Savo darbą menininkė iš Vokietijos dedikuoja J. Heifeco ir Č. Milošo kūrybai bei, žinoma, Vilniaus miestui.