LUKA SAVIĆ - ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN

Luka Savić dažnai interpretuoja ir komentuoja kitų menininkų darbus ir ieško įkvėpimo praeities meno kūriniuose. Šį kartą jis pasirinko Marko Pogačnik, slovėnų neoavantgardistą, kuris vėliau ėmėsi tyrinėti ezoterinius ir kosmologinius meno principus. Savić projektas yra vienoje iš energetinių vietų, kurias Pogačnik atrado prieš metų metus. Projektas kerta sieną tarp matomo ir nematomo, materialiojo ir dvasinio, ir tarp skirtingų meno istorijos laikotarpių. Pats rankos paspaudimo motyvas ir būtent šiame kontekste, gali būti suprantamas kaip harmoningas ir prasmingas gestas, sujungiantis Žemę ir Dangų.

Lokacijos partneris: