Emilien Guesnard – Octo

Simbolinė aštuonkampio formos jėga yra universali. Aštuonkampis yra visų civilizacijų istorijos pagrindų šaltinis. Tai yra pagrindinė vieno seniausių kinų filosofinių veikalų – Permainų knygos (Yijing) figūra. Aštuonkampė forma naudojama apibūdinti pasaulio būsenas ir jų raidą. Tai atspindi ir In ir Jang – du visur randami priešingi, tačiau vienas kitą papildantys pradai. In yra siejamas su tamsa, pasyvumu, moteriškumu, kryptimi žemyn, naktimi; Jang yra šviesus, aktyvus, vyriškas, krypstantis aukštyn, susijęs su diena. Abiejų pradų santykis nėra stabilus, nuolat kinta. Nuo seniausių laikų apskritimas, kuris neturi nei pradžios nei pabaigos, simbolizuoja žmogiškąją kūrybinę galią ir dangų, o kvadratas – žemę. Architektūros mene šios formos yra visur. Kvadratas nubrėžtas apskritimo viduje. Aštuonkampis yra tarp kvadrato ir apskritimo. Tai yra sąsaja tarp materialaus pasaulio ir dvasinio pasaulio. Krikščioniškoji simbolika materializuoja aštuonkampį kaip atgimimo ženklą. Kita vertus, tai forma, susieta su skaičiumi 8 – pasuktas 8 simbolizuoja begalybę.

Instaliacijos partneris: